Utsnitt frå forsida på Utviklingsplan for Volda sentrum

Utviklingsplan for Volda sentrum vart utarbeid gjennom breie medverkingsprosessar i perioden frå hausten 2014 til sommaren 2015. 

Planen er ei "kokebok" for Volda sentrum, der ei rekke ulike tema er teke med: Alt frå kva for stadskvalitetar som er viktige for Volda sentrum, kva løysing ein kan sjå føre seg for parkering i sentrum, fokusområde der folk kan møtast, mv.

Utviklingsplanen for Volda sentrum legg mykje av grunnlaget for utviklinga i og rundt Volda sentrum, og er til inspirasjon både for dei som jobbar med sentrumsutviklinga og for heile Volda-samfunnet.

Last ned Utviklingsplan for Volda sentrum (link til fila i .pdf-format).