Kollektivprosjektet Ørsta-Volda

Ørsta og Volda kommune ynskjer betre kollektivtilbod mellom Volda og Ørsta og i regionen. Kommunane har derfor saman med fylkeskommunen igongsett eit kollektivprosjekt for Ørsta og Volda med dette formål.

Fylkeskommunen gjennomførte i mai ei brukarundersøking med god oppslutning, og kommunane vil gi samla innspel til fylkeskommunen med forslag til forbetringar/endringar.
Du kan lese ei oppsummering av resultat og funn i denne undersøkinga i presentasjonen under :