Å tenke stort på ein liten stad

 

Volda Næringsforum er ei medlemsforeining som jobbar for å ta vare på- og utvikle det spennande næringslivet i Volda kommune. Alle næringsdrivande innanfor både private og offentlege verksemder er velkomne som medlemmer.

 
 

Vi tilbyr

MøteplassAr

Bli kjent og del erfaringar med andre verksemder og organisasjonar i regionen.

PÅVERKNADSKRAFT

Vi tar vare på interessene til medlemmene våre i offentlege og private ordskifte.

 


Twitter


Siste nytt