Back to All Events

Årsmøte, Volda Næringsforum

På vegne av styret i Volda Næringsforum kallas det inn til årsmøte for 2017 for medlemmane i Volda Næringsforum.

Dato: Onsdag 11. april 2018
Tid: kl 19.00 – 21.15
Stad: Volda Turisthotell, Volda

Program:

 • 19.00 – 20.00: Årsmøte, Volda Næringsforum
 • 20.00 – 20.30: Mingling og enkel servering
 • 20.30 – 21.15: Presentasjonar: 
  • Volda Campus Arena: Korleis lykkast med utviklingsprosjekt i Volda? V/Johnny Kragset
  • Korleis utløyse det store potensialet som ligg i Volda? V/Arild Meisterplass

Årsmøtesaker:

 1. Valg av ordstyrar og referent
 2. Godkjenning av innkalling og fullmakter
 3. Årsmelding for 2017
 4. Årsrekneskap 2017 og budsjett 2018
 5. Endring av vedtekter for Volda Næringsforum
 6. Val
 7. Fastsetjing av serviceavgift
 8. Innspel til styret og dagleg leiar frå medlemmane
 9. Ymse

Det blir enkel matservering med mineralvatn.

Av omsyn til serveringa og planlegging av møte, ver vennleg meld frå til Stefan (stefan@voldaforum.no/ 953 00 397) om du kjem. Ver og vennleg å melde frå om matallergiar, mv.

Frist for påmelding: Fredag 6. april 2018 til stefan@voldaforum.no

NB! Dei som ikkje har moglegheit til å kome, ver vennleg send fullmakt (slik at styreleiar kan stemme på dine vegne). Fullmaktsskjema ligg ved denne innkallinga. Dette kan sendast til dagleg leiar på post@voldaforum.nonår det er fylt ut.

Volda, den 22. mars 2018

For styret

Stefan N. Halck, sekr.