Back to All Events

Styremøte, Volda Næringsforum

Styret i Volda Næringsforum er innkalla til styremøte 29. mars 2017 kl. 18.30 - 20.30.

Møtet finn stad i Storgata 8. Ordførar Jørgen Amdam og rådmann Rune Sjurgard stiller med møte- og talerett i styremøtet.

Saklista er som følger:

Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjenning av protokoll frå styremøte 08.12.2016

Årsmøte (5. April 2017 kl. 19.00 – 20.00 + sosial del)

·      Årsmelding

·      Rekneskap og budsjett 2017

·      Nominasjon, val til styret VNF

Status, dagleg leiar (munnleg)

-       Arealdel, kommuneplan Volda kommune

-       Mellom bygningane i Volda

-       Destinasjon Volda

-       Orientering om strukturstatus, undergrupper, mv.

-       Andre pågående prosessar/generell status

Møteplan

Straumavtale 2017 - 2020

Strategi og handlingsplan 2017

Eventuelt