Back to All Events

Hamnekvartalet/Elvadalen - ope folkemøte (Mellom Bygningane i Volda)

  • Volda samfunnshus (kommunestyresalen) Storgata 14 6100 Volda Norway (map)

Vi inviterer næringslivet til å kome på ope møte om utviklinga i sentrum. 
Det er særs viktig at dei planar som skal gjennomførast gir føreseielege rammer og stetter næringslivets behov for utvikling og vekst.

Utviklingsprosjekta berører òg mange av medlemmane i Volda Næringsforum sine interesser direkte eller indirekte. 

Saman kan vi tenke stort om Voldas framtid - og jobbe for å gjere dette til ein realitet.