Back to All Events

Informasjonsmøte om felles samferdselspakke Volda–Ørsta

  • Ivar-Aasentunet 176 Indrehovdevegen Hovdebygda, Møre og Romsdal, 6160 Norway (map)

Invitasjon til næringslivet i Volda og Ørsta

Statens vegvesen Region midt vil i samarbeid med kommunane Volda og Ørsta og Møre og Romsdal fylkeskommune invitere til informasjonsmøte om felles samferdselspakke for Volda og Ørsta.

Samferdselspakken skal gje grunnlag for bompengesøknad knytt til utbetring av E39 Volda–Ørsta, med tilhøyrande tiltak for trafikktryggleik.

Kom å gje dine innspel.

Møtet finn stad MÅNDAG 30. JANUAR KL. 1400–1600 på Ivar Aasen-tunet i Ørsta. Det vil bli halde eige informasjonsmøte for innbyggjarar same stad kl. 1800–2000.

PARKERING:Vi ber om at all parkering blir gjort nede på parkeringsplassen

For meir informasjon om prosjektet sjå heimesida: www.vegvesen.no/vegprosjekter/voldaorsta

Ved spørsmål ta kontakt på: cathrine.helle-tautra@vegvesen.no