Back to All Events

Formiddagsseminar: Styret i storm og stille – kriser som mulighet og utfordring

  • Hotell Ivar Aasen 9 Parkvegen Ørsta, Møre og Romsdal, 6150 Norway (map)

PwC, Advokat rmaet Øverbø Gjørtz AS og Volda Næringsforum har gleden av å invitere til formiddagsseminar om styrearbeid, med særskilt vekt på styrets oppgaver og forpliktelser i vanskelige tider.

Advokat Hugo Marøy vil gi en oversikt over de formelle rammene for styrets arbeid, herunder daglig leders rolle og oppgave, med blant annet viktigheten av, og gode råd knyttet til styrets evne til realitetsorientering.

Advokat Johs. A. Aspehaug vil i sitt foredrag vektlegge styrets ansvar for selskapets drift og utvikling, og hvilke vurderinger som bør og skal foretas når utfordringene tårner seg opp.

Seminaret vil være praktisk lagt opp, med konkrete eksempler på rapportformat til styret, formelle handleplikter og betydningen av styrets arbeid både forut for, og under en krise. Statsautorisert revisor Oddvar Sandnes fra PwC har påtatt seg rollen som opponent til foredragsholderne, og vi tar sikte på at han, sammen med salen kan skape et dynamisk seminar.

Seminaret holdes på Hotell Ivar Aasen i Ørsta, 9. juni 2016 fra kl. 08.45, og avsluttes med lunsj kl. 11.30–12.30. 

Program:

08.45 – Kaffe og mingling

09.00 – Plassering i landskapet: v/advokat Hugo Marøy

• Hvor er du? Reality check / stemmer kart og terreng. • Nye Fjellvettregler som gjelder? • Hvor går grensen? • Kommunikasjon – relevant, korrekt
og rettidig. • Styrets plikt og ansvar.

10.20 – Krisen rammer – mulighetenes kunst: v/advokat Johs. A. Aspehaug

• Stresstest og scenarioanalyser – what if....? • Strategi – for både gode og dårlige tider. • Selskapets ledelse og administrasjon. • Styrets sammensetning • Forholdet til eksterne aktører - kunder