Back to All Events

Workshop - arbeidsrett

  • Volda Næringsforum Storgata 8 6100 Volda Norway (map)

WORKSHOP – ARBEIDSRETT

Volda Næringsforum og Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange har gleden av å invitere medlemmer i Volda Næringsforum til workshop innen arbeidsrett. 

Dette er å anse som en oppfølging av tidligere gjennomført frokostseminar med samme tema. Det er ingen deltakeravgift på workshopen.

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange bistår jevnlig både det offentlige og privat næringsliv med arbeidsrettslige spørsmål. 

Den 14. mars befinner advokatfirmaets arbeidsrettsteam seg i Volda Næringsforums lokaler i Kulturnæringshagen, Storgata 8 fra kl. 10.00 til kl. 17.00.

Representanter fra din bedrift inviteres til en uforpliktende, men konfidensiell, samtale med advokatene for en workshop/gjennomgang av aktuelle arbeidsrettslige problemstillinger som berører din bedrift . Du bestiller tid for 1 til 1,5 timers konsultasjon ved påmelding.

Aktuelle problemstillinger kan for eksempel være:

  • Hva må og bør reguleres i arbeidsavtaler, og hva bør reguleres i personalhåndbok, arbeidsreglement, instruks, mv.?
  • Hvor går grensene for hvilke endringer arbeidsgiver kan foreta i medhold av styringsretten?
  • Når kan arbeidsgiver reagere med oppsigelse/avskjed på grunn av arbeidstakers forhold (skoft, mangelfulle prestasjoner, samarbeidsproblemer, mv.)?
  • Hvordan gå riktig frem i oppsigelsesprosesser for å unngå søksmålsrisiko?
  • Hvor langt strekker arbeidsgivers tilretteleggingsplikt seg overfor arbeidstakere med redusert arbeidsevne?

Påmelding innen 10. mars per e-post til tone.brors@steenstrup.no. Vennligst angi ønsket tidspunkt, varighet (1 eller 1,5 timer) og temaer du ser for deg å ville gjennomgå.

Ingen deltakeravgift.

På vegne av Maria Elena Kvalen (Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange) og Volda Næringsforum