Back to All Events

Frukostseminar: Tilsetting og oppseiing - ei innføring

  • Studenthuset Rokken (kafeen) 12 Industrigata Volda, Møre og Romsdal, 6100 Norway (map)

Kva bør arbeidsgjevar være merksam på ved inngåing og opphøyr av arbeidsforhold?

Volda Næringsforum inviterar i samarbeid med Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange til frukostseminar med tema knytt til arbeidsavtalar og oppseiing. 

Maria Elena Kvalen, advokat i Stenstrup Stordrange i Ålesund, gir ei innføring i arbeidsrett, med fokus på følgande tema:

  • "Innholdet i arbeidsavtalar: Kva må vere med og kva bør vere med?"
  • "Oppseiing av arbeidstakar - korleis gå fram for best mogleg å unngå uønska etterspel?"

Gratis frukost med kaffe/te til påmeldte deltakarar.

Påmeldingsfrist: måndag 9. november 2015, til stefan@voldaforum.no


Om Maria Elena Kvalen (Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange):

Maria Elena Kvalen er advokat ved Steenstrup Stordrange sitt kontor i Ålesund og er tilknytta firmaets arbeidsrettsgruppe.

Ho bistår både offentlege og private arbeidsgjevarar og har holdt ei rekke foredrag innan arbeidsrettslege problemstillingar.

Ho er også vegledar og sensor innan arbeidsrett for Norges Handelshøyskole og Universitetet i Bergen.